Hỗ trợ IT
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
+ Hành chính và mẫu đơn
Chứng nhận sinh viên, xác nhận sinh viên, vé tháng xe buýt...
+ Kỹ năng mềm và việc làm
Tin tuyển sinh đại học
 Ngày 06 tháng 9 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học hà Nội đã kí Quyết định số 1266 / QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ chính quy năm 2014. Chi tiết như sau:
Tài nguyên học tập
Nhập học hệ chính quy kỳ thi tuyển sinh đại học
Đăng ký học 2 chương trình
TÌM KIẾM