Hỗ trợ IT
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
           Căn cứ Công văn số 02/CV-GTKV/2014 ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban giải thưởng KOVA gửi cho Trường Đại học Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng KOVA và giải thưởng KOVA lần thứ 12.
+ Hành chính và mẫu đơn
Chứng nhận sinh viên, xác nhận sinh viên, vé tháng xe buýt...
+ Kỹ năng mềm và việc làm
Tin tuyển sinh đại học
 Thực hiện Kế hoạch năm học 2014-2015, Trường Đại học Hà Nội tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển vào khóa đào tạo cử nhân đại học hệ chính quy 2014-2018 theo kế hoạch sau:
Tài nguyên học tập
Nhập học hệ chính quy kỳ thi tuyển sinh đại học
Đăng ký học 2 chương trình
TÌM KIẾM
Hiện không môn nào sắp thi. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi.