Hỗ trợ IT
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
           Căn cứ Công văn số 02/CV-GTKV/2014 ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban giải thưởng KOVA gửi cho Trường Đại học Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng KOVA và giải thưởng KOVA lần thứ 12.
+ Hành chính và mẫu đơn
Chứng nhận sinh viên, xác nhận sinh viên, vé tháng xe buýt...
+ Kỹ năng mềm và việc làm
              Bkav là môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện phát triển năng lực bản thân, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, giúp các bạn sinh viên tích lũy kỹ năng sống và làm việc… Sinh viên sẽ có cơ hội để khám phá, phát huy những khả năng tiềm tàng, thế mạnh của bản thân và tăng thu nhập.Hiện Công ty Bkav đang có nhu cầu tìm kiếm những ứng viên có năng lực vào vị trínhư sau:
Tin tuyển sinh đại học
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:
Tài nguyên học tập
TÌM KIẾM