Hỗ trợ IT
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
           Căn cứ Công văn số 02/CV-GTKV/2014 ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban giải thưởng KOVA gửi cho Trường Đại học Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng KOVA và giải thưởng KOVA lần thứ 12.
+ Hành chính và mẫu đơn
Chứng nhận sinh viên, xác nhận sinh viên, vé tháng xe buýt...
+ Kỹ năng mềm và việc làm
Tin tuyển sinh đại học
 Ngày 06 tháng 9 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học hà Nội đã kí Quyết định số 1266 / QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ chính quy năm 2014. Chi tiết như sau:
Tài nguyên học tập
Nhập học hệ chính quy kỳ thi tuyển sinh đại học
Đăng ký học 2 chương trình
TÌM KIẾM