Hỗ trợ IT
Tra cứu Thông tin Phòng thi Tuyển sinh Đại học

Nhập họ tên, ngày sinh hoặc số báo danh 
Điều kiện tìm kiếm
Bộ gõ bàn phím

Gợi ý
: để tra Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 12/12/1992, SBD: A.000026 (trong trường hợp đã biết số báo danh) thí sinh có thể nhập vào ô tìm kiếm một trong các thông tin sau Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thu Dương (do cách bỏ dấu ở chữ u hoặc chữ y), Thùy Dương, Thuỳ Dương, 12/12/92, 12-12-92 (năm sinh chỉ nhập 2 số cuối), A.000026, 000026 hoặc 26.