Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo tuyển dụng Giáo viên tiếng Anh

Hệ thống trường Tuệ Đức Tuệ Đức kết hợp tinh hoa của Khoa học phương Tây và Đạo học phương Đông với triết lý 3 gốc rễ Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực làm nền tảng

Hiện tại đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh.

Thông tin chi tiết như sau

 
Liên hệ: Bộ phận tuyển dụng 0834 699 699 (nhánh 105)/0823 380 643
Email: Nhansu@tueducschool.com hoặc nộp trực tiếp tại trường B1.4 – TH01 Khu Đô thị Thanh Hà, Hà Nội từ 8h -17h từ thứ 2 – thứ 7.
Đăng tin: Hoàng Thị Minh Vấn
07/08/2019