Hỗ trợ IT
(PTU) - DANH SÁCH THI LẠI CÁC MÔN KHOA GDCT NGÀY 23.12.2019

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây: 

DANH SÁCH THI PHÁP LUẬT ĐAI CƯƠNG 23.12.19

DANH THI THI VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI NL1 23.12.19

DANH SÁCH THI VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI NL2 23.12.19

DANH SÁCH THI VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TTHCM 23.12.19

DANH SÁCH THI VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
20/12/2019
Thông báo đã đăng:
12