Hỗ trợ IT
(PTU) - [BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại THCS kì 2, năm học 2019-2020

 [BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020:

Đề nghị các SV có tên trong danh sách kèm theo link sau nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020 tại P. 106 nhà A, từ ngày 15 - 17/01/2020 tại P. 106 nhà A.

Link: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2403

 

Đăng tin: Đặng Đình Quân
14/01/2020