Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học Ngành ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc ngày 12 tháng 01 năm 2020

 Căn cứ Chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học Ngành ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên hệ Vừa làm vừa học của Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành chương trình học tập và các học viên thi lại theo kế hoạch sau:
1. LỊCH THI: Chủ Nhật, ngày 12 tháng 01 năm 2020.
Buổi sáng: 7h30: thi môn Dịch Nghe
                   9h00: thi môn Dịch Viết
Buổi chiều: 13h30: thi môn Lý thuyết tiếng.
2. ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. LỆ PHÍ THI:
- Học viên thuộc diện thi lại: Đăng ký tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, nhà A) từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 08 tháng 01 năm 2020. Lệ phí thi lại: 500.000 đồng/ 01 môn, nộp tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106, nhà A).
- Học viên thi lần đầu: lệ phí thi đã được thu gộp vào học phí học phần 8.
Danh sách phòng thi, địa điểm thi cụ thể sẽ được niêm yết tại website: www.hanu.edu.vn của Trường Đại học Hà Nội ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Nguồn: Phòng QLĐT

Đăng tin: Nguyễn Hữu Hòa
25/12/2019