Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC MÔN K.GDCT NGÀY 23.12.2019 (THI LẠI)

 Sinh viên xem điểm thi các môn Khoa GDCT tại đây.

DANH SÁCH ĐIỂM THI CÁC MÔN K.GDCT NGÀY 23/12/2019

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
24/12/2019