Hỗ trợ IT
(PTU) - [BM THCS] Thông báo mở lớp Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước

 [BM THCS] Thông báo mở lớp Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước

Hiện nay K. CNTT đã mở lớp THCS_92 dành cho SV K2016 trở về trước, thời gian học từ 08/02 - 09/5/2020 vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần. Thời hạn đăng kí: đến hết Chủ nhật, ngày 05/01/2020. Đề nghị SV các khóa từ khóa 2016 trở về trước đăng kí học trực tiếp qua cổng thông tin đào tạo theo thời hạn trên.

Đăng tin: Đặng Đình Quân
03/01/2020