Hỗ trợ IT
(PTU) - [BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước

 [BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước 

Hiện nay K. CNTT đã mở lớp THCS_92 dành cho SV K2016 trở về trước, thời gian học từ 08/02 - 09/5/2020 vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần, tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 14 SV đăng kí học do đó không đủ số lượng SV tối thiểu để mở lớp. Vì vậy, BM THCS đề nghị các SV chưa từng học hoặc phải học lại môn THCS khẩn trương nộp đơn đăng kí học về VPK K. CNTT (P. 210C). Thời hạn đăng kí: đến hết thứ Hai, ngày 13/01/2020. 

Đăng tin: Đặng Đình Quân
10/01/2020