Hỗ trợ IT
(PTU) - Hướng dẫn về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của trường Đại học Hà Nội

 Nội dung chi tiết của hướng dẫn trong file đính kèm:

Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của trường

Đăng tin: Đặng Hương Thu
18/02/2019