Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 (DÀNH CHO SV HỆ NIÊN CHẾ)

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc đăng ký các lớp học phần Nguyên lý I, Nguyên lý II, Tư tưởng HCM, Đường lối CM của ĐCSVN và Pháp luật đại cương, học kỳ II, năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Đối tượng đăng ký:
- Sinh viên Khóa 2016 trở về trước học đi và học lại.
2. Thời gian đăng ký:
- Từ 23 - 30/12/2021.
3. Thời gian học:
- Từ 07/02/2022 – 23/04/2022
4. Thời gian và cách thức nộp học phí sẽ gửi vào email đăng ký cá nhân.
5. Thủ tục đăng ký:
Sinh viên đăng ký học theo đường link sau:
6. Liên hệ đăng ký:
Mọi thắc mắc vui lòng gửi đến Email: giaoducchinhtri@hanu.edu.vn hoặc inbox Fanpage: https://www.facebook.com/khoagiaoducchinhtrihanu.
Đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Tâm
23/12/2021