Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v đăng kí học lại môn Ứng dụng CNTT (tên cũ: Tin học cơ sở) học kì 1, năm học 2021-2022 dành cho sv hệ niên chế

 Đề nghị các sinh viên hệ niên chế hiện còn nợ môn Ứng dụng CNTT (tên cũ: Tin học cơ sở) đăng kí học lại theo đường link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jnwxl42lXgBpv7R9mcVd-upK-DFjPLq4/edit?usp=sharing&ouid=115253612562938720768&rtpof=true&sd=true
Thời gian học: 06/9/2021 - 15/01/2022
Thời hạn đăng kí: trước 16h chiều thứ Bảy, ngày 28/8/2021
Thời hạn nộp học phí: trước 16h chiều thứ Năm, ngày 02/9/2021
Hình thức nộp học phí: chuyển khoản (sẽ có thông báo cụ thể sau).
Đăng tin: Đặng Đình Quân
25/08/2021