Hỗ trợ IT
(PTU) - Lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên hệ đại học chính quy,Trường Đại học Hà Nội, khóa 2016-2020.

 

STT

Khoa

Ngày kiểm tra

Thời gian và nội dung kiểm tra

Địa điểm kiểm tra

1

Khoa Công nghệ thông tin.

Thứ 6

29/5/2020

(cả ngày)

- 6h30 phút: Kiểm tra chạy 30m.

- 8h30 phút: Kiểm tra chạy con thoi 4x10m.
- 13h30 phút: Kiểm tra Bật xa tại chỗ.

- 15h00: kiểm tra Chạy 5 phút tùy sức.

Khu tập luyện Thể dục thể thao.

2

Khoa Quốc tế học.

3

Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch.

4

Khoa tiếng Anh.

Thứ 6

05/6/2020

(cả ngày)

- 6h30 phút: Kiểm tra chạy 30m.

- 8h30 phút: Kiểm tra chạy con thoi 4x10m.
- 13h30 phút: Kiểm tra Bật xa tại chỗ.

- 15h00: kiểm tra Chạy 5 phút tùy sức.

5

Ngành tiếng Anh (Cử nhân tài năng).

6

Khoa tiếng Bồ Đào Nha.

7

Khoa tiếng Đức.

8

Khoa tiếng Hàn Quốc.

9

Khoa tiếng Italia.

10

Khoa tiếng Nga.

11

Khoa tiếng Tây Ban Nha.

12

Khoa tiếng Trung Quốc.

13

Khoa tiếng Nhật Bản.

14

Khoa tiếng Pháp.

 

* Yêu cầu đối với sinh viên:

- Sinh viên tham dự kiểm tra đúng giờ và đầy đủ các nội dung kiểm tra; phải có thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư (nếu mất thẻ sinh viên).
- Mặc trang phục thể thao, đi giày thể thao khi kiểm tra.
- Đến trước giờ thông báo 10 phút để khởi động.
- Danh sách kiểm tra theo lớp giáo viên sẽ gọi tên tại khu vực kiểm tra, sinh viên không cần xem danh sách trước khi thi.

Đăng tin: Trần Thị Oanh
21/05/2020