Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC MÔN K.GDCT NGÀY 14.5.2020

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo kết quả thi kết thúc học phần Những nguyên lý của CN Mác - Lênin I; Những nguyên lý của CN Mác - Lênin II; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của ĐCSVN kỳ thi ngày 14/5/2020.

 Sinh viên xem điểm thi kết thúc học phần:

- Những nguyên lý của CN Mác - Lênin I, tại đây

- Những nguyên lý của CN Mác - Lênin II, tại đây

- Tư tưởng Hồ Chí Minh, tại đây

- Đường lối cách mạng của ĐCSVN, tại đây.

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK GDCT (P202 nhà C). Mẫu đơn tải tại đây

Thời hạn phúc khảo từ ngày 22/5/2020 đến ngày 28/5/2020.

 

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
22/05/2020