Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi Dẫn luận ngôn ngữ học, Tiếng Việt cho sinh viên niên chế học lại - HKII - 2019 - 2020

 Bộ môn Ngữ văn Việt Nam tổ chức thi hết môn DLNNH, TV cho sinh viên niên chế học lại (K16 trở về trước).

Kế hoạch thi như sau:

1. Thi DLNNH

- Ngày thi: Chiều thứ 7, ngày 30 – 05 – 2020

Sinh viên có mặt tại phòng 704 nhà C, lúc 12h45.

Sinh viên xem danh sách thi tại đây

2. Thi Tiếng Việt

- Ngày thi: Chiều Chủ nhật, ngày 31 – 05 – 2020

Sinh viên có mặt tại phòng 704 nhà C, lúc 12h45.

Sinh viên xem danh sách thi tại đây 

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
26/05/2020