Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại GDTC cho sinh viên khóa 2016 và các khóa trở về trước

 Bộ môn GDTC&QP mở các lớp học lại môn GDTC cho sinh viên hệ niên chế - HKII năm học 2019 – 2020:

-          Đối tượng: Sinh viên K16 các khoa trở về trước.

-          Cách thức đăng ký: Sinh viên liên hệ SĐT 0346122803 (Cô Trần Thị Oanh).

-          Thời gian đăng ký: từ ngày 04/5 đến 08/5/2020.

-          Sinh viên nộp lệ phí học lại tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106 nhà A) trong hai ngày 18/5 và 19/5/2020.

Đăng tin: Trần Thị Oanh
04/05/2020