Hỗ trợ IT
(PTU) - DANH SÁCH CHUẨN THỨ TỰ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 30/7/2020

1. Thời gian: Thứ Năm, ngày 30/07/2020

07h00 - 07h30  Điểm danh và chốt danh sách sinh viên tham dự;

07h30 - 07h45  Tập duyệt nghi thức nhận bằng;

07h45 - 08h00  Rà soát các công tác chuẩn bị;

08h00 - 09h30  Lễ trao bằng tốt nghiệp. 

2. Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội.

3. Một số lưu ý:

- Đề nghị sinh viên đến đúng 07h00 để thực hiện công tác chuẩn bị cho buổi Lễ (sinh viên đến muộn quá 15 phút sẽ không được nhận bằng tại Lễ Tốt nghiệp cấp Trường và sẽ nhận bằng tại văn phòng khoa);

- Sinh viên ngồi đúng theo thứ tự danh sách và sơ đồ (chỉ dành cho sinh viên đã đăng ký tham dự);

- Sau khi nhận bằng, sinh viên về vị trí chỗ ngồi và tham dự đến hết buổi Lễ;

 - Nhà trường bố trí người chụp ảnh cho sinh viên tại buổi Lễ (người nhà tặng hoa và chụp ảnh riêng cùng sinh viên ở phần sau buổi Lễ).

(Xem danh sách tại đây)

Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
28/07/2020