Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO THI LẠI (HỆ NIÊN CHẾ)_K.GDCT

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần sau: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần I); Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần II); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật đại cương (Hệ Niên chế) dành cho K16 trở về trước, học kỳ II, năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm thi: Nhà C.

3. Thời gian thi: 

Ca 2 (9:50 - 11:10): Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin II

Ca 3 (13:00 -14:20): Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

Ca 4 (14:50 - 16:10): Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin I;

                                  Tư tưởng Hồ Chí Minh;

                                  Pháp luật đại cương.

4. Thí sinh đóng lệ phí thi lại tại Phòng TC-KT (P106 nhà A), vào ngày thứ hai (01/6/2020). Sau thời gian trên,Khoa căn cứ vào kết quả thu lệ phí để in danh sách thi.

5. Danh sách thi, phòng thi của từng môn sẽ đăng trên trang daotao.hanu.vn từ ngày 3/6/2020.

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 20’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước 17h00 ngày 4/6/2020.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
28/05/2020