Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo đăng kí học lại TV, DLNNH, CSVHVN cho sinh viên niên chế

 Bộ môn Ngữ văn mở lớp học lại Tiếng Việt, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Dẫn luận ngôn ngữ học cho sinh viên niên chế, K16 trở về trước.

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ: Sinh viên đăng kí học trực tuyến qua mạng (cổng thông tin nội bộ của Trường) theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn từ ngày 14/10/2020 đến 18/10/2020.

Sau khi đăng kí trên hệ thống, sinh viên chọn lớp học phù hợp tại văn phòng BM Ngữ văn - P308 nhà C.

Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài chính - Kế toán, phòng 106 nhà A trong 2 ngày, thứ Ba và thứ Tư (20-21/10/2020).

 

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
14/10/2020