Hỗ trợ IT
(PTU) - [Khoa CNTT] Thông báo thời gian học lớp Ứng dụng CNTT 47, học kì 1, năm học 2020-2021 dành cho SV K2016 trở về trước
[Khoa CNTT] Thông báo thời gian học lớp Ứng dụng CNTT 47, học kì 1, năm học 2020-2021 dành cho SV K2016 trở về trước:
Để đảm bảo kịp lịch xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020 cho SV K2016 trở về trước, lịch học lớp Ứng dụng CNTT 47 (tên cũ: Tin học cơ sở), học kì 1, năm học 2020-2021 được điều chỉnh như sau:
Thời gian: tối thứ Hai (từ 17h30) + sáng thứ Bảy (từ 7h30) hàng tuần (tuần từ 19/10 đến 12/12/2020)
Địa điểm: 404D1
Trân trọng thông báo!
Đăng tin: Đặng Đình Quân
14/10/2020