Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN HỆ NIÊN CHẾ.

-          Đối tượng: Sinh viên K16 các khoa trở về trước.

-          Cách thức đăng ký: Sinh viên liên hệ SĐT 0346122803 (Cô Trần Thị Oanh).

-          Thời gian đăng ký: từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020.

-          Ngày 19 và 20/10, sinh viên nộp lệ phí học lại tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106 nhà A) trong giờ hành chính.

Đăng tin: Trần Thị Oanh
02/10/2020