Hỗ trợ IT
(PTU) - Nhà trường thông báo tổ chức xét chọn, tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

 Chi tiết thông báo xem tại đây

(Biểu mẫu đính kèm)

Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
27/10/2020