Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại môn Chạy Bền cho sinh viên hệ Niên chế

 Bộ môn GDTC&QP mở các lớp học lại môn Chạy bền cho sinh viên hệ niên chế - HKI năm học 2020 – 2021:

-          Đối tượng: Sinh viên K16 các khoa trở về trước chưa hoàn thành môn học Chạy bền

-          Cách thức đăng ký: Sinh viên liên hệ SĐT 0346122803 (Cô Trần Thị Oanh).

-          Thời gian đăng ký: từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2020.

-          Sinh viên nộp lệ phí học lại tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106 nhà A) vào ngày 03/9/2020 trong giờ hành chính.

Đăng tin: Trần Thị Oanh
21/08/2020