Hỗ trợ IT
(PTU) - [BM THCS] Thông báo mở lớp Tin học cơ sở kì 1, năm học 2020 - 2021 dành cho SV K2016 trở về trước

[BM THCS] Thông báo mở lớp Tin học cơ sở kì 1, năm học 2020 - 2021 dành cho SV K2016 trở về trước

Hiện nay K. CNTT đã mở lớp THCS_47 dành cho SV K2016 trở về trước, thời gian học từ 24/10/2020 - 23/01/2021 vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần (từ 7h30 - 11h10). Thời hạn đăng kí: từ ngày 18/8 - 05/9/2020. Đề nghị SV các khóa từ khóa 2016 trở về trước đăng kí học trực tiếp qua cổng thông tin đào tạo theo thời hạn trên.

Đăng tin: Đặng Đình Quân
18/08/2020