Hỗ trợ IT
(PTU) - [Khoa CNTT] Thông báo v/v đăng kí học môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2020 - 2021 dành cho SV K2016 trở về trước

[Khoa CNTT] Thông báo v/v đăng kí học môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2020 - 2021 dành cho SV K2016 trở về trước

Đề nghị SV K2016 trở về trước chưa học hoặc phải học lại môn THCS nộp đơn đăng kí học tại VPK Khoa CNTT (210C). Thời gian học: buổi sáng (từ 7h30 - 11h10) hoặc buổi chiều (từ 12h20-16h10) trong tuần, học 1 buổi/tuần cùng SV hệ tín chỉ.

Thời hạn nộp đơn: trước 16h chiều thứ Hai, ngày 28/12/2020

Đăng tin: Đặng Đình Quân
18/08/2020