Hỗ trợ IT
(PTU) - [BM THCS] Thông báo nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở kì 1, năm học 2020 - 2021 dành cho SV K2016 trở về trước

[BM THCS] Thông báo nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở kì 1, năm học 2020 - 2021 dành cho SV K2016 trở về trước:

Đề nghị SV đã đăng kí học lại môn THCS kì 1, năm học 2020 - 2021 nộp tiền học lại tại P. 106 nhà A (gặp cô Nguyệt)

Thời gian nộp: 09/9/2020

Đăng tin: Đặng Đình Quân
08/09/2020