Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc đóng học phí học lại các môn của Khoa Giáo dục Chính trị

Sinh viên đã đăng ký thành công các môn học của Khoa Giáo dục Chính trị khóa 2016 trở về trước đóng học phí tại Phòng Tài chính - Kế toán (P106 nhà A) từ 07/9 - 9/9/2020.

Hết thời gian trên, Khoa sẽ căn cứ vào Danh sách đóng tiền để lập Danh sách lớp học.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
01/09/2020