Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO THI (THI LẦN 2)_K.GDCT

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần sau: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần I); Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần II); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Hệ Niên chế) dành cho K16 trở về trước, học kỳ I, năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Ngày thi: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020. (Thời gian cụ thể của từng môn thi sẽ cập nhật tại Danh sách thi)

2. Địa điểm thi: Nhà C.

3. Thí sinh đóng lệ phí thi lại tại Phòng TC-KT (P106 nhà A), từ 15/12/2020 – 16/12/2020. Sau thời gian trên,Khoa căn cứ vào kết quả thu lệ phí để in danh sách thi.

4. Danh sách thi đăng trên trang daotao.hanu.vn từ ngày 17/12/2020.

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 15h, ngày 17/12/2020.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
11/12/2020