Hỗ trợ IT
(PTU) - [Khoa CNTT] Thông báo v/v đăng kí học môn Ứng dụng CNTT đối với SV K2016 trở về trước

 [Khoa CNTT] Thông báo v/v đăng kí học môn Ứng dụng CNTT đối với SV K2016 trở về trước

Đề nghị SV K2016 trở về trước của các Khoa chưa học hoặc phải học lại môn Ứng dụng CNTT (tên cũ: Tin học cơ sở) nộp đơn đăng kí học về VP Khoa CNTT (210C) trước 16h chiều thứ Hai, ngày 28/12/2020.
Thời gian học: từ 22/02 đến 06/6/2021, SV đăng kí học buổi sáng (từ 7h30-11h10) hoặc buổi chiều (từ 12h20-16h10) trong tuần, 1 buổi/tuần, học ghép cùng SV hệ tín chỉ.
Trân trọng.
Đăng tin: Đặng Đình Quân
22/12/2020