Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC CÁC HỌC PHẦN KHOA GDCT

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc đăng ký các lớp học phần Nguyên lý I, Nguyên lý II, Tư tưởng HCM, Đường lối CM của ĐCSVN và Pháp luật đại cương, học kỳ II, năm học 2020 - 2021 như sau:

1.      Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên K16 trở về trước học đi và học lại.

2.      Thời gian đăng ký:   

-         Từ 26/11 - 20/12/2020.

3.      Thời gian học (Dự kiến):

- Từ 22/2/2021 – 09/5/2021

4.      Thời gian và địa điểm nộp học phí học lại:

Nộp học phí tại Phòng Tài chính - Kế toán (P106 nhà A) từ 20/01 - 22/01/2021.

5.      Thủ tục đăng ký:

Sinh viên đăng ký học theo đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFjGctFh9Pebu5x3IHqLFhiSTxKl5ytM/edit#gid=610014235  (Hoặc: bit.ly/3l5GNub)

6.      Liên hệ đăng ký:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Khoa GDCT - P.202C;  ĐT: 02438544338 (3211).

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
26/11/2020