Hỗ trợ IT
(PTU) - Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Quy tắc ứng xử của cán bộ, giảng viên và người học Trường Đại học Hà Nội"

 Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Quy tắc ứng xử của cán bộ, giảng viên và người học Trường Đại học Hà Nội"

- Ngày 19/5/2021, Nhà trường đã ban hành Công văn số 938/ĐHHN-HCTH về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo "Quy tắc ứng xử của cán bộ, giảng viên và người học Trường Đại học Hà Nội" (Dự thảo 1 gửi kèm).
- Các bạn sinh viên gửi ý kiến góp ý về Phòng CTSV & QHDN trước 9:00 ngày 03/6/2021 (qua cô Đỗ Thị Nhung - Cv phòng CTSV & QHDN; Email: nhungdt@hanu.edu.vn)
Trân trọng!
Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
24/05/2021