Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO Về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” – lần thứ IV

 Ngày 14/5/2021, Đảng ủy Khối các Trường Đại học, cao đẳng Hà Nội ban hành công văn số 901/CV/ĐUK về việc Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” – lần thứ IV.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Qua đó, cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động và sinh viên, giải quyết được các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Để hưởng ứng Cuộc thi, Nhà trường yêu cầu các đơn vị đào tạo, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, kêu gọi sinh viên tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi (đính kèm thể lệ cuộc thi)
Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
18/06/2021