Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017

 Sinh viên xem chi tiết Quyết định

Đăng tin: Hà Thị Thúy
08/07/2021