Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo cuộc thi tiếng Hàn Quốc - lần thứ I

 Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021 sẽ thúc đẩy phong trào học tiếng Hàn đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại Phú Thọ và góp phần lan tỏa thông điệp "Phú Thọ- Hàn Quốc hợp tác và phát triển"

Thông tin chi tiết:

- Thông báo 

-Thể lệ thi

- Công văn

Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
12/07/2021