Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021

Do thời hạn nộp hồ sơ đã hết nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa nộp hồ sơ. Vì vậy, Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ cho sinh viên như sau:

Thời gian gia hạn:  Hết ngày 30/3/2021

Sinh viên xem chi tiết:

1.  Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 

2. Thông báo xét MGHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
25/03/2021
Tin phổ cập đã đăng: