Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 học kỳ 2 năm học 2020-2021

 Sinh viên xem chi tiết Thông báo

Đăng tin: Hà Thị Thúy
20/01/2021
Tin phổ cập đã đăng: