Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2021 đối với sinh viên khóa 2017, 2018, 2019, 2020

 Sinh viên xem chi tiết Thông báo

Đăng tin: Hà Thị Thúy
20/01/2021
Tin phổ cập đã đăng: