Hỗ trợ IT
(PTU) - Tiếp nhận thủ tục hành chính: Chứng nhận sinh viên, Bản đăng ký vé tháng xe buýt, Giấy giới thiệu....

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều 13h30 đến 16h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

Trả hồ sơ: Buổi sáng 11h00, buổi chiều 16h00

Đăng tin: Nguyễn Danh Vĩnh
18/03/2013