Hỗ trợ IT
(PTU) - Các mẫu đơn sử dụng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên Trường Đại học Hà Nội

1. Giây chứng nhận sinh viên

2. Giấy chứng nhận sinh viên (Tiếng Anh)

3. Giấy xác nhận vay vốn tín dụng

4. Đăng ký vé xe buýt

5. Đơn xin cấp giấy giới thiệu

6. Giấy giới thiệu thực tập

7. Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

8. Mẫu cấp mới thẻ sinh viên

9. Mẫu cấp mới thẻ sinh viên ( tiếng Anh)

10. Giấy đề nghị cấp lại thẻ sinh viên

11. Giấy chứng nhận hộ nghèo

12.Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội

13. Đơn xin miễn , giảm học phí

15. Đơn đăng ký học theo tiến độ nhanh

16. Đơn đăng ký học theo tiến độ nhanh ( khối ngành ngôn ngữ)

17. Đơn xin nhập học sau khi hết hạn bảo lưu

18. Đơn xin nhập học sau khi hoàn thành chương trình trao đổi

19. Đơn xin thôi học

 20 a. Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66

20b. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập của Nhà trường theo QĐ 269

21. Mẫu khai làm thẻ CBVC 

22. Mẫu đơn xin bảo lưu

23. Đơn đề nghị hỗ trợ khó khăn

 

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
30/08/2016