Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp các khóa 2014, 2015, 2016 năm học 2017 - 2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội nghị  Ban cán sự lớp cho sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016 cụ thể như sau:
1.   Thời gian: 9h00-11h30, thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017.
2.   Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Hà Nội.
3. Nội dung:
- Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018;
- Tuyên truyền, phổ biến công tác an toàn trật tự trường học; xây dựng môi trường   giáo dục lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội;
         - Hướng dẫn kỹ năng: “Xác định mục tiêu - Lập kế hoạch bản thân”;
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận tìm giải pháp nâng cao chất lượng công  tác ban cán sự các lớp.
          Xem chi tiết tại đây.
 
Đăng tin: Hoàng Thị Minh Vấn
12/09/2017