Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1,2 năm học 2017-2018

 Thông báo nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1,2 năm học 2017-2018:

Thời gian: từ ngày 18/9/2017 đến hết ngày 21/9/2017

Địa điểm nộp: P.106 nhà A (P. TCKT, gặp cô Hà)

Danh sách nộp tiền học lại xem tại đây

Đăng tin: Đặng Đình Quân
16/09/2017