Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo hủy lớp DLNNH K17 CT4, mở lớp DLNNH K17 CT6

 Do số lượng sinh viên lớp DLNNH K17 không đủ để hình thành lớp (75sv), Bộ môn Ngữ văn thông báo hủy lớp DLNNH K17 vào chiều thứ 4 đồng thời mở lớp DLNNH K17 vào chiều thứ 6. Sinh viên căn cứ lịch học để đăng kí.

Thời gian mở lớp DLNNH CT6 K17  từ ngày 18/09/2017 đến hết ngày 20/09/2017

Đăng tin: Vũ Thị Kim Hoa
18/09/2017