Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định cho phép sinh viên học cùng lúc 2 chương trình

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội đã ký quyết định số 2144/QĐ-ĐHHN về việc cho phép 35 sinh viên học cùng lúc 2 chương trình.

Chi tiết quyết định và danh sách cụ thể xem tại đây: Quyết định; Danh sách đủ điều kiện; Danh sách công nhận.

 

Đăng tin: Phạm Việt Hà
19/09/2017