Hỗ trợ IT
(PTU) - Voyage platform transfer

        In 2015, Hanoi University was invited by AlmaLaurea to be the key stakeholder in Vietnam to develop Voyage Project – “Opportunities for the young and graduates employability in Vietnam”. This project has received fund from the European Commission and will be operating until 2018.
VOYAGE project - “Opportunities for the young and graduates employability in Vietnam”, is developed for three aims: (1) buiding a connection between university students with domestic and international enterprises; (2) creating greater opportunities of employability in Vietnam and Europe for Vietnamese students; (3) investigating the degree that training programs by the universities can meet the needs from enterprises, based on which improvements for training programs can be made.
If you are interested in the platform, please follow the instructions:
1. Access: http://voyage.hanu.vn
2. Register to set up your account and password
3. Receive confirmation
4. Access the platform and build your own profile with the confirmed account and password at: http://voyage.hanu.vn
For further details, you can contact Hotline: 0974679977 or go to Facebook: Voyage Hanu

Tiếng Việt
Ngày 19 tháng 9 năm 2017, diễn đàn VOYAGE, dự án chủ trì bởi tổ chức Alma Laurea và được tài trở bởi chương trình Erasmus+ của Cộng đồng Châu Âu, đã được chính thức chuyển giao cho Việt Nam với tên miền: http://voyage.hanu.vn.
Năm 2015 Trường Đại Học Hà Nội được tổ chức AlmaLaurea (Italia) mời tham gia xây dựng dự án VOYAGE- Dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam với tư cách là đối tác đầu mối chính tại Việt Nam.
Dự án này nằm trong chuỗi những dự án nâng cao năng lực trong lĩnh vực đào tạo đại học. Đây là các dự án hợp tác xuyên quốc gia được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ đối tác đa phương, giữa các tổ chức giáo dục phát triển tại châu Âu và các trường đại học trên toàn thế giới.
Dự án VOYAGE- Dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam đã nhận được tài trợ của Ủy ban Châu Âu để thực hiện trong thời gian từ năm 2015 đến 2018.
VOYAGE- Dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam, được xây dựng với ba mục đích: (1) kết nối sinh viên với khối doanh nghiệp trong và ngoài nước; (2) tạo thêm các cơ hội tiếp cận thị trường lao động tại Việt Nam và Châu Âu cho sinh viên Việt Nam; (3) điều tra nghiên cứu mức độ tương thích giữa các chương trình giảng dạy tại các trường đại học và thị trường lao động và trên cở sở đó tiến hành cải cách trong chương trình giáo dục.
Quý doanh nghiệp và các bạn sinh viên quan tâm đến dự án hãy làm theo các hướng dẫn sau:
1. Truy cập trang http://voyage.hanu.vn
2. Đăng kí thông tin cá nhân để nhận tài khoản và mật khẩu
3. Nhận email xác nhận
4. Truy cập và xây dựng hồ sơ với tài khoản và mật khẩu đã được xác nhận tại: http://voyage.hanu.vn
Để biết thêm chi tiết vê dự án vui lòng liên hệ:
Hotline: 0974679977
Facebook: Voyage Hanu

Đăng tin: Nguyễn Hoàng Dương
28/09/2017