Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học môn Giáo dục thể chất cho khóa 2017 ngôn ngữ tiếng

1- Đối tượng đăng ký môn học GDTC đợt 1:

    Sinh viên khóa 2017 gồm khoa Anh; Pháp; Đức; TBN; BĐN; Ý; Nga; Trung; Nhật; Hàn.

2- Môn học được tổ chức:
 
     Chạy 100m; Nhảy Xa; Bóng chuyền; Bóng bàn; Bóng rổ; Thể dục nhịp điệu.

3- Thời gian đăng ký:
 
     Từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 22/10/2017

4- Thời gian học:
 
     Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 09/12/2017
 
5- Thủ tục đăng ký:
 
     Đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà sinh viên đã được cấp.

6- Thông tin hỗ trợ:

     Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn  hoặc bomongdtchanu@gmail.com
 
Ghi chú:  - Sinh viên chỉ được đăng ký một môn trong một đợt học.
                     - Nếu cần thay đổi hoặc hủy môn thì phải thực hiện trong thời gian đăng ký.
                     - Khi hệ thống đăng ký đóng lại sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký của mình. 
Đăng tin: Trần Văn Hải
05/10/2017