Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin của môn THCS đợt 1, 2, năm học 2017-2018

 Căn cứ chương trình  giảng dạy môn Tin học cơ sở đợt 1, 2, năm học 2017-2018, Bộ môn THCS - Khoa CNTT sẽ tổ chức 1 buổi dạy An toàn thông tin cho toàn bộ SV đăng kí học 2 đợt này, lịch học cụ thể như sau: 

Buổi 1: chiều thứ 7, ngày 14/10/2017: từ 13h30 đến 16h: 802C (THCS01 - THCS08)

Buổi 2: sáng thứ 7, ngày 21/10/2017: từ 7h30 đến 11h: 802C (THCS08 - THCS16)

Buổi 3: chiều thứ 7, ngày 21/10/2017: từ 13h30 đến 16h: 802C (THCS17- THCS24)

Buổi 4: sáng thứ 7, ngày 28/10/2017: từ 7h30 đến 11h: 802C (THCS25 - THCS32)

Buổi 5: chiều thứ 7, ngày 28/10/2017: từ 13h30 đến 16h: 802C (THCS33 - THCS40)

Buổi 6: sáng thứ 7, ngày 04/11/2017: từ 7h30 đến 11h: 901C (THCS41 - THCS43)

Đăng tin: Đặng Đình Quân
05/10/2017