Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học môn Giáo dục thể chất 2 cho khóa 2016 khoa chuyên ngành

1- Đối tượng đăng ký môn học GDTC đợt 1:

Sinh viên khóa 2016 gồm QTKD, CNTT, Quốc tế học, TC-NH, Kế toán, Du lịch.

2- Môn học được tổ chức:

Chạy 100m; Nhảy Xa; Bóng bàn

3- Thời gian đăng ký:

Từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 22/10/2017

4- Thời gian học:

Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 09/12/2017

5- Thủ tục đăng ký:

Đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà sinh viên đã được cấp.

6- Thông tin hỗ trợ:

Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn hoặc bomongdtchanu@gmail.com

* Ghi chú:
- SV chỉ được đăng ký một môn.                                                                                                                                              - Những sv chưa đăng ký được GDTC1 và GDTC2 thì đến BM.GDTC lúc 9h00' (24/10/2017) để giải quyết.
                    - Nếu cần thay đổi hoặc hủy môn thì phải thực hiện trong thời gian đăng ký.
                    - Khi hệ thống đăng ký đóng lại sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đăng tin: Trần Văn Hải
10/10/2017