Hỗ trợ IT
(PTU) - Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Hà Nội

 Nội dung chi tiết của Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của trường Đại học Hà Nội xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]

Đăng tin: Bùi Viết Toàn
12/10/2017
Tin phổ cập đã đăng: