Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo vv chuyển trả tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên có tên trong danh sách kèm theo

 Căn cứ Quyết định số 822 và Quyết đinh số 823 ký ngày 19/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội. Phòng Tài chính – Kế toán phối hợp với Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp đã hoàn tất việc chuyển trả tiền Miễn giảm học phí vào tài khoản của các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo.

Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách kèm theo kiểm tra tài khoản cá nhân và phản hồi thắc mắc tại phòng 106 nhà A (gặp cô Huệ).

Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
10/09/2018