Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định kèm danh sách v/v cấp HBKKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016 và 2017

 

Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

Nhà trường sẽ chuyển khoản và phát tiền mặt học bổng cho sinh viên từ ngày 05/11 đến 08/11/2018. 
Đăng tin: Hà Thị Thúy
02/11/2018